Algemene voorwaarden

Betaling
Betaling van de behandeling kan met contant geld, betalingsverzoek of overboeking.

Behandeling en tarieven
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Een doorverwijzing van een arts of therapeut is niet nodig.

U ondergaat geheel vrijwillig en op eigen risico de afgesproken behandeling. Met het ondergaan van de behandeling gaat u automatisch akkoord met de standaard behandelovereenkomst van praktijk PuurChi. Deze behandelovereenkomst vindt u in de informatiemap en kan u digitaal worden verstrekt.

Alle behandelingen in mijn praktijk gebaseerd op de behandelmethodes Chinli TuiNa Therapie en Voetreflex Therapie zijn vrijgesteld van BTW.  Uitzonderingen zijn Gezichtsbehandelingen en Ontspanningsmassages.

Vergoedingen ziektekostenverzekering
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het afgesloten aanvullende pakket kunt u mogelijk in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Een eventuele vergoeding vindt plaats uit het budget voor Alternatieve zorg. Declaratie dient u zelf te doen aan de hand van de gestuurde en betaalde factuur.

Bij preventieve behandelingen wordt geen vergoeding gegeven door uw zorgverzekeraar.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen zijn voorbehouden en worden ruim van te voren kenbaar gemaakt via informatie in de praktijk.

Annulering
Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd, bij annulering binnen 24 uur wordt het gehele tarief van de geboekte behandeling in rekening gebracht.

Hygiëne
Praktijk PuurChi hecht veel belang aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van u als cliënt dat u hier ook zorg voor draagt. Uit hygiënisch oogpunt verzoek ik u vriendelijk om schoon op de afspraak te verschijnen. In verband met de hygiëne worden alle gebruikte materialen, eigendom van PuurChi, na elke behandeling gereinigd.
Handdoeken zijn ruim voorradig in de praktijk.

Aankomsttijd
Ik verzoek u vriendelijk op tijd voor de start van de afspraak aanwezig te zijn, echter niet meer dan 10 minuten voor aanvang van de geplande afspraak. Ik draag er zorg voor dat u niet hoeft te wachten.
Te laat komen zal ten koste gaan van de geplande behandeltijd.

Persoonlijke gegevens
Voor aanvang van de behandeling zal ik een aantal vragen stellen met betrekking tot uw gezondheid. Tijdens de intake zal tevens ingegaan worden op uw medische historie en alle voor de behandeling relevante gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.

Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Uw privacy is belangrijk voor praktijk PuurChi en er wordt gewerkt conform de AVG richtlijnen.

Hoe ik omga met uw persoonlijke en medische gegevens is opgenomen in het privacy beleid.

WGBO
De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO). Inhoudelijke informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) en de overkoepelende organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Contra-indicaties
Eventueel aanwezige aandoeningen en reeds lopende behandeltrajecten dienen vooraf gemeld te worden. Bij twijfel of de gekozen therapievorm doorgang kan vinden kan ik u vragen eerst een arts te raadplegen om een diagnose te laten stellen.
Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of de gekozen therapievorm gedurende de behandelperiode mag worden toegepast.

Eventueel medicijngebruik, lopende behandelingen van een arts, therapeut of specialist en/of aanwezige allergieën dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mede te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

Disclaimer
Praktijk PuurChi is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen binnen of buiten de praktijkruimte. Praktijk PuurChi is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Praktijk PuurChi behoudt zich het recht voor klanten te weigeren, bijvoorbeeld indien deze niet voldoen aan de gebruikelijke hygiëne waarden en normen of onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

Klachten
Ik zet mij elke behandeling in u zo goed mogelijk te helpen.
Mocht het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandelingen vindt dat er onjuist gehandeld is neem dan eerst contact op met mij, Jolanda Veldhoen. Leg het probleem voor en geef mij de kans uitleg te geven. U kunt bij dit gesprek dan altijd een bekende uit familie of vriendenkring meenemen.

Uw klacht wordt te allen tijde uiterst serieus genomen en samen met u ga ik op zoek naar een gezamenlijke oplossing. Komen wij er niet uit dan kunt u zich wenden bij de volgende twee instanties: www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl

Via de website van mijn beroepsvereniging www.fagt.org kunt u ook lezen hoe om te gaan met een klacht.

Waarneming
Ik heb afspraken gemaakt met collega therapeuten voor het geval ik langdurig niet in staat zal zijn de praktijkvoering voort te zetten.
Voor zover mogelijk zal ik zelf in contact treden om dit met u af te stemmen en toestemming tot dossieroverdracht te verkrijgen. Indien dit voor mij niet mogelijk is zal de betreffende waarnemend therapeut contact met u opnemen.

Waarneming houdt het volgende in:

Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntdossier overgedragen aan de waarnemer.
Er zijn afspraken gemaakt hierover met de volgende praktijken:

Voetreflex trajecten : Anke Voetreflex www.ankevoetreflex.nl
Chinli Tuina trajecten: Jeroen Woudenberg www.jeroenwoudenberg.nl

Bij overlijden neemt een van de waarnemers de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft.